přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Jazykové kurzy v Austrálii

10 týdnů, tak dlouho stačí navštěvovat zahraniční jazykový kurz, abyste se v angličtině zlepšili o jednu úroveň. I to je jeden z důvodů, proč jsou kurzy angličtiny v Austrálii tak populární. Vycestujte také, a je jedno, zda jste student či důchodce, jestli se „jen“ chcete zlepšit, nebo připravovat na důležitou mezinárodní zkoušku. Nabídka jazykových kurzů na školách v Austrálii je široká.

V Austrálii můžete vybírat z desítek kurzů a jejich modifikací. Liší se intenzitou, zaměřením i cíli, ke kterým by vám měly pomoci. Podívejte se na nejpopulárnější jazykové kurzy seřazené od nejoblíbenějšího:

Kurzy obecné angličtiny, jsou zaměřeny na konverzaci, poslech, slovní zásobu, psaní a gramatiku. Na většině škol je možný nástupní termín každé pondělí. Podle výsledků vstupního testu jsou studenti rozděleni do tříd podle úrovně angličtiny. Po ukončení studia je vystaven certifikát, kde je uveden celkový počet vystudovaných týdnů a dosažená úroveň angličtiny. Na většině škol je možné kurz studovat od 2 do 50 týdnů. Kurz je vhodný pro všechny typy studentů od mládeže, přes manažery až učitele. Kurz mohou navštěvovat úplní začátečníci až pokročilí. 

Náš tip:

Při výběru kurzu je velmi důležitá úroveň vaší angličtiny. Jste-li začátečník, je pro vás nejvhodnější kurz General English, jehož intenzitu můžete zvýšit ještě soukromými lekcemi s učitelem. Pro přípravné kurzy, kurzy Business English nebo English for Academic Purpose už je nutné ovládat angličtinu alespoň na středně pokročilé úrovni.

Cambridge zkoušky jsou celosvětově uznávané, mají 6 úrovní a skládají se ze čtení, psaní, používání jazyka, poslechu a konverzace. Přípravné kurzy Cambridge mají studenta připravit na úspěšné zvládnutí některé ze zkoušek: FCE, která je nejznámější, CAE a CPE, jež jsou určené už velmi pokročilým studentům, nebo BEC, která je zaměřená na obchodní angličtinu. Přípravné kurzy jsou intenzívní, trvají 10 až 12 týdnů a začínají obvykle 3x ročně (od začátku ledna, od poloviny března, od poloviny září, některé školy vypisují ještě termín v červenci) tak, aby na ně samotné testování navazovalo. Běžná je kombinace kurzů obecné angličtiny a přípravného kurzu Cambridge.

Přípravné kurzy IELTS připraví studenta na IELTS zkoušku, kterou vyžadují univerzity ve Velké Británii, Irsku, Austrálii a na Novém Zélandu pro přijetí ke studiu. Student je hodnocený ve čtyřech modulechpsaní, mluvení, poslech a čtení na stupnici 1 až 9. Přípravný kurz intenzívně pocvičuje tyto dovednosti a učí studenty i specifické strategie pro zvládnutí zkoušky. Vstupními požadavky pro přípravný kurz IELTS jsou minimální věk 16 let a středně pokročilá angličtina. Délka kurzů bývá od dvou do 24 týdnů a obvykle je možné do něj nastoupit každé pondělí. Některé jazykové školy pak nabízejí i tzv. uzavřené kurzy.

Business English kurzy jsou specializované kurzy manažerské a obchodní komunikace. Jsou zaměřené na výuku obchodní terminologie, výzkumné projekty, písemný i verbální projev. Jde o specifický typ studia, který nenabízejí všechny školy. Výuka je obvykle kombinací dopoledních lekcí obecné angličtiny a odpoledních hodin odborné angličtiny. Kurz je vhodný pro studenty minimálně se středně pokročilou angličtinou. Délka kurzu je různá, minimem jsou dva týdny. Studium je denní s intenzitou 20 až 30 lekcí týdně. Nástup je obvykle možný každý týden v pondělí. Úspěšný student získá certifikát o absolvování. 

Náš tip:

Většina studentů, kteří vyrážejí na jazykový pobyt do Austrálie, chce při studiu i pracovat. Pro ně je důležitá flexibilita studia. Jazykové školy nabízejí ranní, odpolední a večerní bloky výuky. Studenti si tak do značné míry mohou lekce nastavit tak, aby mohli chodit do zaměstnání.

Kurzy akademické angličtiny jsou určené pro ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na univerzitě nebo odborné škole v anglicky mluvící zemi. Kromě náhledu do akademického prostředí jsou velmi často i přípravou na mezinárodní zkoušky IELTS (které požadují některé univerzity v Austrálii, na Novém Zélandu a ve Velké Británii) nebo TOEFL, kterou požadují vysoké školy v USA a Kanadě. Délka kurzu je obvykle 10 nebo 12 týdnů, během kterých student rozvine komunikační dovednosti. Vstupním požadavkem často bývá angličtina na minimálně středně pokročilé úrovni. Nástup do kurzu je nejčastěji možný na konci dubna nebo v polovině října, aby po jeho absolvování bylo možné pokračovat na univerzitě.

Takzvané Junior kurzy jsou kombinací klasických výukových lekcí a mimoškolních aktivit. Lekcí je obvykle 15 až 20 za týden a doplněné jsou aktivitami mimo učebnu. Studenti mají zajištěný pobyt v rodinách, obvykle i plnou penzi a celodenní program ve škole, ale i mimo ni. Minimální věk účastníků se liší školu od školy, některé přijímají do kurzů už šestileté děti, obvyklejší je ale 8 až 12 let. Horní hranicí bývá 17 let. Student by měl být alespoň mírně pokročilý angličtinář. Délka kurzů je různá. Minimem je týden, populární jsou ale i celoprázdninové kurzy. Nástupní termíny jsou tedy logicky velmi často na začátku letních prázdnin.

Kurzy angličtiny s aktivitou jsou kombinací klasické výuky a sportovního kurzu. Jazykové lekce mají podobnou strukturu jako General English a bývá jich 15 týdně. Doplněné jsou hodinami sportu. Jazykové školy nabízejí potápění, plachtění, surfování, výuku tenisu nebo třeba golfu. Nezapomeňte na to, že pro získání studentského víza je potřeba intenzita minimálně 20 hodin týdně! Požadavky na věk a úroveň angličtiny se liší, standardem nicméně je alespoň mírně pokročilá znalost. Délka kurzů je různá, nejdelší bývají kurzy s výukou surfování trvající 2 až 12 týdnů. V závěru kurzu účastníci obdrží certifikát o absolvování.

Kurzy angličtiny pro učitele kombinují teoretické poznatky s praxí. Během intenzívního kurzu (počítejte se zhruba 30 lekcemi týdně) si studenti osvojí nejmodernější metody výuky. Kurz je zároveň přípravou na složení některé z „učitelských“ zkoušek (DELTA, CELTA, TESOL, CEELT…) a získání mezinárodně uznávaného certifikátu. Kurzy nejčastěji trvají 4,8 nebo 12 týdnů (pozor, že právě kvůli délce nedostanete studentské vízum, kurz je tedy nutné zkombinovat s jiným) a výuka probíhá každý den v dopoledním a odpoledním bloku. Vstupními požadavky jsou věk minimálně 18 let a perfektní znalost angličtiny. 

Náš tip:

Kurzy angličtiny pro učitele kladou nejvyšší nároky na úroveň angličtiny z námi nabízených. Vzhledem k tomu, že se jich účastní i rodilí mluvčí, doporučujeme úroveň C1 nebo C2.

Soukromá výuka s učitelem je flexibilní a zároveň efektivní typ jazykového kurzu. Student si sám volí nejen intenzitu, ale i témata výuky. Na začátku kurzu si společně s učitelem také nastaví cíle a plán, jak jich dosáhnout. Kurz může být zaměřený na procvičení gramatiky, ale třeba i na zlepšení výslovnosti. Intenzita kurzu začíná na dvou lekcích týdně, délka je různá. I kvůli získání studentského víza studenti kurz často kombinují s General English. Soukromá výuka je vhodná pro mírně pokročilé i pro pokročilé studenty.

Kdy a na jak dlouho na kurz do Austrálie vyrazit?

O úroveň výš svojí angličtinu posunete už za deset týdnů, vzhledem k nákladům na cestu ale doporučujeme delší pobyt. Průměrná délka studia v Austrálii je dvacet týdnů. V délce se pak liší i kurzy na jednotlivých školách.

U kurzů General English obvykle můžete nastoupit v průběhu celého roku, u jiných je ale jen několik termínů v roce. To platí zejména pro přípravné kurzy Cambridge, které startují na většině jazykových škol 3x v roce. Kurzy pro děti a mládež a kurzy pro učitele zase velmi často ohraničuje období června až září. 

Náš tip:

Pamatujte, že studium v Austrálii byste měli řešit v dostatečném předstihu kvůli vízu a volné kapacitě v kurzech. Pokud chcete žádat o studentské vízum, nezapomeňte, že intenzita studia musí být minimálně 20 hodin týdně.

Kdo nejčastěji jezdí?

Našemu průměrnému klientovi je 25 let a velmi často jde o absolventa univerzity, který chce před vstupem na pracovní trh sbírat zkušenosti v zahraničí. Jazykové kurzy v Austrálii ale často zajišťujeme i pro starší klienty, kterým je okolo padesáti let a kvůli minulému režimu v mládí nikam cestovat nemohli. A stále populárnější jsou rodinné cesty, kdy jeden z rodičů studuje, druhý pracuje a dítě navštěvuje jazykovou školu.

Pro koho jsou kurzy?

databázi škol na našich stránkách můžete jazykové kurzy vyhledat podle země, města i typu kurzu. Na řádcích níže pak nabízíme dělení i podle toho, pro koho jsou kurzy vhodné:

  • Jazykové kurzy pro dospělé – kurzy General English, Intensive English, přípravné kurzy CAE, CPE, IELTS, TOEFL, English for Academic Purpose, angličtina s aktivitou…
  • Jazykové kurzy pro děti a mládež – Junior Courses, Young Learners a English for High School
  • Jazykové kurzy pro manažery – platí stejné kurzy jako pro dospělé a k nim navíc Business English, Business Minigroup, Full Imersion, One to One kurzy
  • Jazykové kurzy pro učitele – příprava na certifikáty CELTA, DELTA, TESOL, English for Teaching Children / Teenagers
  • Jazykové kurzy pro seniory – Senior Courses

Kromě studia na jazykových školách v rámci některého z jazykových kurzů můžete studovat i:

  • Odborné vzdělávací kurzy na takzvaných VET Colleges, jež jsou obdobou našich vyšších odborných škol a propojují studium teorie s praxí ve zvoleném oboru
  • Na některé z australských univerzit, které patří k těm nejlepším na světě.

Jak dobrá musí být úroveň vaší angličtiny?

Pokud jste úplný začátečník, jsou pro vás vhodné kurzy General English a soukromé hodiny s učitelem. Obecně při cestách na jazykové kurzy do Austrálie doporučujeme minimálně středně pokročilou úroveň jazyka. Pro přípravné kurzy FCE potom upper-intermediate, stejně tak pro kurzy pro učitele.

Je možné zkombinovat více jazykových kurzů?

Kurzy v Austrálii se kombinují zcela běžně. Klienti velmi často navštěvují některý z klasických kurzů ve škole a doplňují ho o soukromé One to one lekce s učitelem. Populární je kombinace kurzu General English a následně pokračování v některém z kurzů připravujících ke zkoušce. Studenti si takto mohou naplánovat sedm měsíců v Austrálii a užívat si výhod daňového rezidenta.

Náš tip:

Nejběžnější kombinací je 10týdenní studium v kurzu General English, po kterém následují 4 týdny volna, poté dalších 10 až 12 týdnů studia v některém z přípravných kurzů (nejčastěji jde o přípravu na testování FCE, CAE, IELTS) a student pobyt v Austrálii zakončí 4 týdny volna.

Kolik stojí jazykový kurz v Austrálii?

V přepočtu na čisté výukové hodiny často i méně než v Česku v jazykové škole. Cena jazykového kurzu za týden se pohybuje okolo 200 - 250 australských dolarů. Vydělte si tuto částku počtem lekcí a cena za jednu lekci vás možná velmi příjemně překvapí.

Nabídka škol a kurzů

International House

Sydney, Sydney Bondi, Melbourne, Darwin, Byron Bay, Gold Coast, Adelaide

 

Řetězec škol v nejvýznamnějších metropolích Austrálie s širokou nabídkou jazykových i odborných kurzů..

kurzy pro dospělé kurzy pro juniory kurzy pro učitele odborné kurzy univerzitní kurzy

Oxford House

Sydney, Brisbane, Melbourne, Gold Coast, Cairns

 

Jazyková škola fungující od roku 1974 poskytující množství anglických kurzů a programů v přátelském a profesionálním prostředí.

kurzy pro dospělé

Lexis English

Brisbane, Sunshine Coast, Noosa, Byron Bay, Perth, Sydney Manly

 

Kurzy angličtiny i odborné kurzy v šesti turisticky atraktivních destinacích. Vyberte si tu svoji destinaci.

kurzy pro dospělé kurzy pro juniory kurzy pro manažery kurzy pro učitele odborné kurzy

English Unlimited

Sydney, Sydney Manly, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Adelaide

 

English Unlimited je sesterskou organizací Australian Pacific College. Nabízí výuku angličtiny v mnoha hlavních destinacích východního pobřeží Austrálie.

kurzy pro dospělé

Browns English Language School

Brisbane, Gold Coast, Melbourne

 

Moderně zařízená a vybavená jazyková škola s kamupsy v Brisbane a na Gold Coast.

kurzy pro dospělé kurzy pro juniory odborné kurzy

Holmes Institute

Sydney, Brisbane, Melbourne, Gold Coast, Cairns

 

Jedna z nejuznávanějších soukromých škol v Austrálii. Nabízí studium odborných kurzů, bakalářských a magisterských programů.

kurzy pro dospělé odborné kurzy univerzitní kurzy

Sydney Business and Travel Academy

Sydney, Brisbane, Gold Coast

 

Škola s nabídkou jazykových a odborných kurzů v oborech Business, Management, Marketing, Hospitality a Commercial Cookery. Akční nabídka - ceny VET kurzů 1625 AUD / term a angličtina za 260 AUD / týden!

kurzy pro dospělé odborné kurzy

Milner International College of English

Perth

 

Jazyková škola s dlouholetou tradicí v centru Perthu. Výhodou školy je výuka od pondělí do čtvrtka.

kurzy pro dospělé kurzy pro učitele

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.
Cookies
Na těchto webových stránkách jsou pro účely analýzy a statistiky jejich užívání a k personalizaci jejich funkce a zobrazování reklam používány soubory cookies. Abychom mohli využívat tyto cookies, která nejsou nezbytně nutná pro fungování webu, potřebujeme váš souhlas. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“. Souhlas můžete odmítnout zde.