přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Studentské vízum

Víza do Austrálie

Pro cestu do Austrálie potřebují čeští občané vízum. Při studiu v Austrálii do tří měsíců se vyřizuje vízum turistické. Pro studium delší než tři měsíce je nutné žádat o vízum studentské. Součástí studentského víza je pracovní povolení na 20 hodin týdně v době školy a neomezený počet hodin během školních prázdnin. Pobyt v Austrálii si lze nepochybně zpříjemnit právě vhodnou volbou typu a délky kurzů a délkou práznin mezi kurzy. 

Studentská vízum v kostce

Zájemce o studium v Austrálii žádá o kategorii studentského víza (570 až 576) odpovídající typu studia, na které se zapsal. Jaké dokumenty a jak bude zájemce o studentské vízum žádat určuje tzv. "Assessment Level" pro zvolený typ studia.

Pro české a slovenské studenty je většina kategorií studentských víz ohodnocena Assessment level 1 (AL 1), v tomto případě se o studentská víza žádá on-line. Výjimku tvoří pouze kategorie 572 a pro slovenské studetny navíc kategorie 570, kde je Assessment level 2 (AL 2) a o studentské vízum se žádá na australské ambasádě ve Vídni.

Při zápisu do více kurzů se za rozhodující považuje kurz hlavní (např. při studiu angličtiny následované studiem odborného kurzu je hlavním kurzem kurz odborný a proto se vízum vyřizuje podle AL 2, ve všech ostatních případech se pro čechy vyřizuje studentské vízum podle AL 1). 

Studentská víza jsou rozdělena do sedmi kategorií podle typu studia, a to následovně:

Typ studentského víza / Assessment Level ČR Slovensko
570    Independent ELICOS – kurzy angličtiny 1 2
571    Schools – základní a střední školy 1 1
572    Vocation education and training (VET) – odborné kurzy 2 2
573    Higher education – bakalářské studium 1 1
574    Masters and doctorate – magisterské a doktorandské studium 1 1
575    Non-award foundation studies/other – ostatní formy studia 1 1
576    AusAID and Defence sponsored – studium podporované AusAID nebo australskou vládou 2 2

Vyřizování studentského víza do Austrálie  

Assessment Level 1 - studentské vízum se vyřizuje on-line, zájemce dokládá jen eCOE - oficiální doklad o úhradě kurzu, kopii pasu a vyplní online vízový formulář. Studentské vízum pro Vás zdarma vyřídíme!

Assessment Level 2 - víza se vyřizují klasicky na australské ambasádě ve Vídni (osobně nebo poštou). Na rozdíl od Assessment Level 1 je potřeba doložit výpis z běžného účtu jako doklad o dostatečných finančních prostředcích na pobyt a potvrzení o příjmech. Předpokládaná dokládaná částka je AUD 1551,- na každý měsíc pobytu na životní náklady plus částka AUD 1500,- (žadatelé do 25 let), respektive AUD 2000,- (žadatelé od 26 let) na cestovní náklady, plus případný nedoplatek školného do jednoho roku pobytu. Studentské vízum pro Vás zdarma vyřídíme!

  

V určitých případech se navíc dokládá také:
  1. U žadatelů mladších 18 let: kopie rodného listu a souhlas se studiem od obou rodičů (podpisy musí být úředně ověřeny), navíc formulář 157 N
  2. U zápisů na univerzitní studium (kategorie víz 573 a 574): doklad o dosaženém vzdělánínotářsky ověřená kopie maturitního vysvědčení či vysokoškolského diplomu, doklady o absolvovaných školách, kurzech a zkouškách (hlavně jazykových)
  3. Pro pobyt nad 12 měsíců: výpis z rejstříku trestů v ČR, případně výpis z rejstříku trestů (či prohlášení o bezúhonnosti z ambasády) ze země, kde jste během 10 posledních let pobýval/a nepřetržitě déle než 1 rok
  4. U vdaných /ženatých žadatelů se dokládá navíc:
  • AUD 6300 na životní náklady - pro partnera
  • AUD 3600 na životní náklady - pro první dítě
  • AUD 2700 na životní náklady - pro každé další dítě

Vízový poplatek se platí v obou případech a jeho cena je:
- AUD 535,- pro hlavního žadatele
- AUD 405,-
pro dependanta staršího 18 let
- AUD 135,- pro dependanta mladšího 18 let.

Při druhé žádosti o studentské vízum v Austrálii se navíc platí poplatek "subsequent visa fee" ve výši AUD 700.

 

Prodlužování a délka studentských víz

Výhodou dlouhodobého studentského víza na 6 měsíců a déle je mimo úspory nákladů a času spojených s případným prodlužováním víz také to, že z daňového hlediska získáte status "Permanent Resident“ s čímž souvisí nižší daň ze mzdy (zhruba poloviční oproti "Non-resident"). Také platí, že čím delší studentské vízum máte, tím lépe se Vám bude hledat práce, neboť zaměstnavatelé vždy dávají přednost lidem, kteří u nich mohou pracovat delší dobu.

Nevýhody vyřizování dlouhodobých studentských víz jsou vyšší nároky na prokazování finančních prostředků u AL 2 (i když si můžete u odborných kurzů předplatit pouze první semestr studia, musíte ambasádě prokazovat finanční prostředky na celý první rok), a  dále skutečnost, že během prvního semestru není možné předplacenou školu změnit. 

Studentské vízum se statusem Dependant Nomination

Manželé, či pár žijící dlouhodobě ve společné domácnosti, mohou také zažádat o tzv. Student Dependant Nomination, kdy je možné, aby jeden z partnerů studoval a druhý jel pouze jako „dependant“, který nemusí studovat, ale získá stejné pracovní povolení jako studující partner. Pár však musí dokázat, že spolu žije déle než jeden rok. Více informací získáte v našich kancelářích.

Může vás zajímat:

 
© 1999 - 2018 STUDYLINE s.r.o., Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 233 428, e-mail:
info@studyline.cz, www.Australie-studium.cz