přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Work and Holiday vízum

Slovensko a Austrálie podepsaly společnou dohodu o Work and Holiday vízech, která umožňuje každý rok dvěma stům Slovákům vycestovat do Austrálie za prací, ale i za studiem.

Práce v Austrálii

Podmínky Work and Holiday víz

Nicméně žadatel o vízum Work and Holiday musí splňovat několik podmínek:

  • musí mu být mezi 18 a 31 lety.
  • musí prokázat, že má dostatek finančních prostředků (minimální částka je 5000 AUD), včetně financí na zpáteční letenku.
  • podmínkou je i dostatečná úroveň angličtiny, kterou je potřeba doložit certifikátem.
  • a nutné je dosáhnout i minimálního požadovaného vzdělání. Obvykle to bývá titul Bc.
  • žadatel o vízum také musí v okamžiku, kdy žádost podává, pobývat mimo území Austrálie.

Work and Holiday vízum jeho držiteli umožňuje pracovat po dobu 12 měsíců na území Austrálie, maximálně však šest měsíců pro jednoho zaměstnavatele. V rámci Work and Holiday víza je také možné v Austrálii studovat a to po dobu maximálně 17 týdnů.

Slovensko se uzavřením dohody s Austrálií zařadilo po bok Spojených států, Španělska, Polska, Portugalska, Turecka, Argentiny, Malajsie, Chile, Bangladéše a Uruguaye, tedy zemí, které mají s Austrálií uzavřenou dohodu o tomto typu víz. Česká republika prozatím s Austrálií dohodu o Work and Holiday vízech nemá. 

 

© 1999 - 2018 STUDYLINE s.r.o., Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 233 428, e-mail:
info@studyline.cz, www.Australie-studium.cz