přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů (Facebook a Instagram)

Těší nás váš zájem o naši facebookovou stránku https://www.facebook.com/STUDYLINE/ a instagramovou stránku https://www.instagram.com/studylinecz/ („stránka pro fanoušky“) a rádi bychom Vám návštěvu co nejvíce zpříjemnili. Provozovatelem a subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím stránky je STUDYLINE s.r.o., IČ: 26125072, se sídlem V Jámě 1, 110 00 Praha 1, e-mail: praha@studyline.cz, tel.: 224 233 428 (dále jen „STUDYLINE“).

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, které Vaše osobní údaje jsou zjišťovány a ukládány při vaší návštěvě našich stránek pro fanoušky, resp. při využívání služeb nabízených na našich stránkách pro fanoušky. Dále obdržíte informace o tom, jak a na jakém právním základě jsou vaše osobní údaje využívány, jaká práva, týkající se využití vašich osobních údajů, Vám náleží a jaké kontaktní možnosti jsou vám k dispozici.

Upozorňujeme Vás, že využíváte tuto stránku pro fanoušky a její funkce na vlastní odpovědnost. Toto obzvlášť platí pro využívání interaktivních funkcí (např. komentáře, sdílení, hodnocení, propagace).

Pro zde nabízenou informační službu používáme technickou platformu a služby společnosti Facebook.

1. Zpracování osobních údajů a účely zpracování

1.1 Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, čl. 4 č. 1 GDPR. Tím je třeba rozumět informace jako např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Údaje, které neumožňují identifikovat vaši osobu, jako například statistické nebo anonymní údaje, osobními údaji nejsou.

1.2 Soutěže o výhry

Pokud se komentářem zúčastníte některé z našich soutěží o výhry, použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vybrali výherce a mohli jej kontaktovat pomocí komentáře. Osobní údaje, které nám výherci zašlou, použijeme výhradně k doručení výhry. Veškeré osobní údaje, které se vztahují k uživatelům, budou smazány nejpozději jeden měsíc po ukončení výherní soutěže. Výjimkou jsou údaje výherců. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. Právním podkladem pro zpracování je realizace smluvního vztahu (podmínky účasti) podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR mezi nimi a námi.

1.3 Služby zákazníkům

Pokud nás se svým přáním kontaktujete pomocí komentáře přímo na naší stránce pro fanoušky nebo pod některým z našich facebookových příspěvků, použijeme vaše osobní údaje (např. vaše jméno na síti Facebook), abychom vám odpověděli a co nejlépe se mohli věnovat vašemu přání. Pokud budeme ke zpracování vašeho přání potřebovat osobní údaje, vždy vás požádáme, abyste nám je za účelem jejich ochrany zaslali jinak než přes Facebook. Pokud je však u nás přesto uvedete, komentář pro vaši vlastní ochranu skryjeme. Abychom chránili vaše osobní údaje, rozhodli jsme se nepoužívat Direct Messages. „Soukromé“ prostředí v případě privátních zpráv totiž svádí k tomu, abyste nám zde předávali osobní údaje, jako např. zákaznická čísla. Údaje zde ovšem neposkytujete pouze nám, ale automaticky i firmě Facebook. Právním podkladem pro zpracování je náš oprávněný zájem na odpovědi na přání zákazníků podle čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

1.4 Analýzy a Facebook Insights

Jako provozovatelé facebookové stránky pro fanoušky máme přístup k tzv. Facebook Insights. Facebook Insights obsahuje anonymizované statistické údaje uživatelů, kteří interagovali s obsahem naší stránky pro fanoušky a / nebo s obsahem na síti Facebook.

Tato data jsou shromažďována pomocí tzv. cookies, které jsou nastaveny Facebookem a každý obsahuje unikátní ID uživatele. Facebook například shromažďuje informace o následujících aktivitách:

 • zobrazení stránky, příspěvku, videa, příběhu nebo jiného obsahu spojeného se stránkou,
 • interakce s příběhem,
 • přihlášení se k odběru nebo odhlášení se z požadavku,
 • označení stránky nebo příspěvku „Líbí se mi“ nebo „Už se mi nelíbí“,
 • doporučení stránky v příspěvku nebo komentáři,
 • komentování, sdílení nebo odpovídání na příspěvek na stránce (včetně typu odpovědi),
 • skrytí příspěvku na stránce nebo nahlášení jako spam,
 • přesunutí myši na odkaz na stránku nebo na název nebo profilový obrázek stránky, chcete-li zobrazit náhled obsahu stránky,
 • kliknutí na web, telefonní číslo, tlačítko „naplánovat trasu“ nebo na jiné tlačítko na stránce,
 • náhled na událost na stránce, odpověď na událost (včetně typu odpovědi),
 • zahájení chatové konverzace ze stránky,
 • zobrazení nebo kliknutí na položky v obchodě na webu.

Kromě těchto aktivit Facebook také shromažďuje následující dodatečné informace o aktivitě, o Vás a o použitém prohlížeči:

 • datum a čas aktivity,
 • země / město (odhadováno na základě IP adresy nebo pro přihlášené uživatele z uživatelského profilu),
 • kód jazyka (z HTTP záhlaví prohlížeče a / nebo nastavení jazyka),
 • věk / pohlaví (z uživatelského profilu, pouze pro přihlášené uživatele),
 • dříve navštívené weby (z HTTP hlavičky prohlížeče),
 • zda byla akce provedena v počítači nebo v mobilním zařízení (z uživatelského prohlížeče nebo z aplikace),
 • ID uživatele Facebooku (pouze pro přihlášené uživatele). 

K těmto informacím shromážděným Facebookem nemáme přístup. Pro nás jako provozovatele stránky pro fanoušky poskytuje Facebook pouze anonymizované statistické analýzy a zprávy o shromážděných informacích.

Pro shromažďování informací o takzvaných událostech a jejich sloučení do anonymních náhledů na stránky, které nám poskytuje Facebook, jsme provozovatelem stránky pro fanoušky společně s Facebook Ireland Limited, 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko, takže máme smlouvu o sdílené odpovědnosti s Facebookem. K tomu máte přístup na
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Hlavní obsah smlouvy si můžete prohlédnout zde: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Sběrem shromážděných dat a kompilací do anonymizovaných statistik chceme lépe porozumět návštěvníkům našich webových stránek a získat přehled o tom, jaký obsah naší stránky je pro naše publikum zajímavý. Chceme tedy náš obsah a naši nabídku informací založenou na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR nastavit podle potřeb našich návštěvníků a podle nich je i optimalizovat.

2. Možnosti vznesení námitky

Pokud jste jako uživatelé aktuálně přihlášeni na síti Facebook, nachází se na vašem koncovém zařízení cookie s vaší facebookovou identifikací. Díky tomu je Facebook schopen sledovat, zda jste přihlášeným uživatelem. To platí i pro všechny ostatní facebookové stránky.

Pokud tomu chcete zabránit, měli byste se odhlásit ze sítě Facebook, resp. deaktivovat funkci „zůstat přihlášený“, smazat cookies na svém přístroji a zavřít a restartovat svůj prohlížeč. Tímto způsobem budou smazány facebookové informace, pomocí nichž můžete být přímo identifikováni. Tak budete moci využívat naši stránku pro fanoušky, aniž by byla odhalena vaše facebooková identita. Pokud použijete interaktivní funkce stránky (To se mi líbí, Komentovat, Sdílet, Zprávy atd.), objeví se přihlašovací obrazovka sítě Facebook. Po případném přihlášení budete pro Facebook znovu identifikovatelní jako určitý uživatel.

Informace o tom, jak můžete informace, které jsou o vás k dispozici, sdílet nebo smazat, najdete na těchto stránkách podpory firmy Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy.

3. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Nejaktuálnější informace o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli zobrazit na naší webové stránce na adrese https://www.australie-studium.cz/nase-sluzby/ochrana-osobnich-udaju/informace/, uložit a vytisknout. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a my je můžeme kdykoli změnit a aktualizovat na této webové stránce. Proto Vám doporučujeme občasnou návštěvu naší webové stránky, abyste vzali případné aktualizace našeho prohlášení o ochraně osobních údajů na vědomí.

4. Práva subjektů

Jako subjektu ve smyslu GDPR vám náležejí níže popsaná práva. Za účelem uplatnění těchto práv se můžete obrátit na kontakt níže.

Pokud byste měli dotazy k využívání svých osobních údajů v rámci Facebook Insight a / nebo chtěli uplatnit svá práva jako subjekt, rádi bychom Vás poprosili, abyste se obrátili přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů firmy Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Facebook má jako poskytovatel sociální sítě k dispozici možnosti přímého přístupu k potřebným informacím a také může bezprostředně přijmout případná potřebná opatření a poskytnout informaci. Pokud by však byla přesto nutná naše podpora, jsme vám ochotně k dispozici.

 • Právo na informaci podle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu nesprávných údajů nebo na doplnění podle čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR
 • Právo na omezení podle čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR
 • Právo na vznesení námitky/odvolání souhlasů podle čl. 21 GDPR
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR 

  5. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Bez ohledu na jiný právní prostředek podle správního práva nebo soudní opravný prostředek Vám náleží právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa domnělého přestupku, pokud jste toho názoru, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Dozorový orgán, který je pro nás příslušný, je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

  6. Doba uložení osobních údajů/výmaz osobních údajů
  Vaše osobní údaje obecně mažeme nebo anonymizujeme tehdy, jakmile již nejsou potřebné k účelům, pro které byly zjišťovány nebo používány podle výše uvedených čísel, ledaže by bylo další uložení vašich osobních údajů potřeba na základě právní povinnosti nebo zákonné lhůty uchovávání.

Stav: leden 2021

 

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.
Cookies
Na těchto webových stránkách jsou pro účely analýzy a statistiky jejich užívání a k personalizaci jejich funkce a zobrazování reklam používány soubory cookies. Abychom mohli využívat tyto cookies, která nejsou nezbytně nutná pro fungování webu, potřebujeme váš souhlas. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“. Souhlas můžete odmítnout zde.