přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností STUDYLINE s.r.o.

Uděluji souhlas společnosti STUDYLINE s.r.o., IČ: 26125072 se sídlem V Jámě 1, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 72329 (dále jen „společnost STUDYLINE“), se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračních formulářů a se sběrem a zpracováním údajů o mých obchodních aktivitách ve vztahu ke společnosti STUDYLINE (dále jen „osobní údaje“).

Na základě tohoto souhlasu je společnost STUDYLINE oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumu a obchodních statistik, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané společností STUDYLINE (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky) a poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami a poštou).

Dále uděluji souhlas s tím, že společnost STUDYLINE může osobní údaje zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů, které pro mě mohou mít právní účinky nebo se mě mohou obdobným způsobem významně dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly zákazníkům společnosti STUDYLINE poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěných obchodních aktivit. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví zákazníci společnosti STUDYLINE obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným zákazníkům.

STUDYLINE smí předat osobní údaje společnosti STUDYLINE Education Agency s.r.o., IČ: 06368875, se sídlem V Jámě 1, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 281063, která smí zpracovávat osobní údaje ve stejném rozsahu, v jakém byl souhlas udělen STUDYLINE.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let od posledního obchodního kontaktu nebo účasti na marketingové nebo jiné akci společnosti STUDYLINE, nejdéle však do doby jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv. Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Poučením o ochraně osobních údajů a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany STUDYLINE náleží.

 

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.
Cookies
Na těchto webových stránkách jsou pro účely analýzy a statistiky jejich užívání a k personalizaci jejich funkce a zobrazování reklam používány soubory cookies. Abychom mohli využívat tyto cookies, která nejsou nezbytně nutná pro fungování webu, potřebujeme váš souhlas. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“. Souhlas můžete odmítnout zde.