přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ceníme si Vašeho zájmu o naše webové stránky www.Australie-studium.cz a přejeme si, aby Vaše návštěva zde byla co nejpříjemnější. Provozovatelem této webové stránky a odpovědnou osobou za zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím této webové stránky je společnost STUDYLINE s.r.o., IČ: 26125072, se sídlem V Jámě 1, 110 00 Praha 1, e-mail: praha@studyline.cz , tel.: 224 233 428.

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá a dbáme na ni ve všech našich obchodních procesech.

Zpracováváme osobní údaje nashromážděné při návštěvě našeho webu, a to vždy v souladu s příslušnými předpisy o ochraně dat.

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, která Vaše osobní data jsou shromažďována a ukládána při návštěvě našich webových stránek nebo při využívání našich služeb nabízených prostřednictvím webových stránek. Obdržíte také informace o tom, jak a na jakém právním základě budou Vaše údaje zpracovány, jaká práva ohledně užívání Vašich osobních údajů Vám příslušejí a jaké možnosti kontaktů máte k dispozici.

1. Zpracování osobních údajů a účely zpracování

1.1 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ve smyslu čl. 4 č. 1 nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Mezi osobní údaje patří např. Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Údaje, které neumožňují žádné závěry o Vaší osobě, jako jsou např. statistické nebo anonymní údaje, nejsou osobními údaji.

1.2 Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Vyjma IP adresy jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete dobrovolně, např. při registraci, jako uchazeč o zaměstnání, při zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo v souvislosti s přípravou a plněním smlouvy. Konkrétně shromažďujeme následující osobní údaje:

1.2.1 Při návštěvě našich webových stránek

Naše webové stránky lze navštívit, aniž by návštěvník musel odhalit nějaké informace o své totožnosti. Při návštěvě naší webové stránky odešle prohlížeč, který dotyčná osoba používá, automaticky informace na server našich webových stránek, který je dočasně uloží do protokolového souboru. Totožnost návštěvníka není těmito informacemi odhalena. Následující informace jsou shromažďovány bez návštěvníkova přispění a uloženy po dobu šesti měsíců až do automatického výmazu.

● IP adresa požadujícího počítače,
● datum a přesný čas přístupu,
● název a adresa URL načteného souboru,
● prohlížeč, který dotyčná osoba používá a v případě potřeby operační systém počítače, který dotyčná osoba používá
● webové stránky, z nichž se uživatelský systém nahraje na naše webové stránky (odkazující server) 
● webové stránky, které uživatel navštíví prostřednictvím naší webové stránky.

Shromažďování a zpracování výše uvedených údajů je určeno k tomu, abychom umožnili užívání našich webových stránek (navazování spojení). Tyto údaje jsou uloženy pouze z technických důvodů a nikdy nejsou přiřazeny ke konkrétní osobě. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Kromě shromažďování těchto údajů slouží k zajištění bezpečnosti a stability systému, a také k technické správě síťové infrastruktury. Právním základem je v tomto ohledu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem při zpracování osobních údajů je zajištění řádného fungování našich webových stránek, stejně jako v této návaznosti prováděná komunikace. V této souvislosti neprovádíme žádné závěry, které by se vztahovaly na Vás jako na konkrétní osobu.

Dále pro naše webové stránky používáme soubory cookies, jakož i webové analytické služby (viz číslo 2.).

1.2.2 Při vytváření zákaznického účtu

Pro pohodlnější zpřístupnění našich služeb Vám nabízíme možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách a vytvořit si zákaznický účet. K tomuto účelu od Vás potřebujeme poskytnout následující údaje:

● jméno a příjmení,
● adresa (ulice, č.p., PSČ),
● platné telefonní číslo,
● platná e-mailová adresa.

Osobních údaje jsou na zákaznickém účtu uloženy za účelem jednodušší, rychlejší a osobnější komunikace při zprostředkovávání našich služeb. Kromě toho budou poskytnuté údaje v rámci registrace zpracovány za účelem kontroly oprávnění k přístupu. Právním základem je v tomto smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pokud osobní údaje zpracováváme pro zajištění funkčnosti našich webových stránek, jak je popsáno výše, je dotyčný smluvně zavázán nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez těchto údajů nejsme schopni zajistit funkci zákaznického účtu.

Přístup ke svému účtu získáte prostřednictvím uživatelského jména ve spojení s Vámi vybraným heslem.

1.2.3 Při registraci do newsletteru

Na našich webových stránkách nám můžete poskytnout souhlas se zasíláním zpravodaje. Pro přihlášení odběru našeho e-mailového zpravodaje používáme metodu tzv. Double Opt-in, tj. nejprve obdržíte neutrální e-mail, který potvrdí registraci. Právním základem tohoto zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Bez osobních údajů nejsme schopni náš zpravodaj doručit.

Pro zasílání zpravodaje používáme výhradně Vaši e-mailovou adresu a Vaše jméno (pokud jste ho poskytli).

Na konci každého zpravodaje je k dispozici odkaz, přes který se můžete z odběru našeho zpravodaje kdykoli odhlásit. Tím odvoláváte svůj souhlas s doručováním našeho informačního zpravodaje. Tohoto práva na odvolání můžete kdykoliv využít s účinky do budoucna, aniž by tím byla ovlivněna zákonnost zpracování provedeného v minulosti na základě Vašeho souhlasu.

1.2.4 Při využití kontaktního formuláře

V případě jakýchkoli otázek nabízíme návštěvníkovi možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Abychom otázky mohli zodpovědět, jsou pro nás nezbytné následující osobní údaje:

● jméno a příjmení,
● platná e-mailová adresa,
● platné telefonní číslo.

Osobní údaje, které jsou uvedeny v kontaktním formuláři, jsou shromažďovány za účelem identifikace dotazujícího a možnosti věcně odpovědět na dotaz a pomocí požadovaného způsobu komunikace. Právním základem pro zpracování osobních údajů v tomto směru je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Při zpracování osobních údajů pro účely přijímání a zpracování dotazů, jak je popsáno výše, je dotyčný smluvně povinen nám tyto údaje poskytnout. Bez těchto údajů nejsme schopni požadavky přijmout a zpracovat.

2. Cookies a pluginy na sociální sítě

2.1 Cookies

Na našich webových stránkách používáme Cookies. Jedná se o malé soubory, které Váš prohlížeč automaticky vytvoří a které jsou uloženy ve Vašem konečném zařízení (PC, notebook, tablet, smartphone atd.), když navštívíte naše webové stránky.

Použití souborů cookies slouží k tomu, aby využívání našich služeb bylo pro uživatele příjemnější. Používáme tzv. Session-Cookies k rozpoznání toho, zda návštěvník již navštívil jednotlivé stránky na našich webových stránkách anebo se již přihlásil ke svému zákaznickému účtu. Po opuštění našich webových stránek se některé automaticky odstraní, některé však zůstávají a můžete je odstranit manuálně v nastavení prohlížeče.

Z důvodu uživatelské přívětivosti používáme také dočasné soubory cookies, které jsou po určitou dobu uloženy na návštěvníkově konečném zařízení. Pokud dotyčná osoba znovu navštíví naše stránky, aby využila naše služby, díky nim náš systém automaticky zjistí, že u nás tento návštěvník již byl a jaké údaje a nastavení zde zadal, takže je již nemusí zadávat znovu.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem při používání cookies, jak je výše popsáno, spočívá ve snaze optimalizovat nastavení webových stránek pro konečné zařízení, které používáte a přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Cookies používáme také proto, abychom statisticky zaznamenali používání našich webových stránek a vyhodnocovali je za účelem optimalizace naší nabídky a zobrazování informací, které jsou pak pro Vás speciálně přizpůsobené. Tyto cookies nám umožňují při opětovném navštívení našeho webu automaticky zjistit, že dotyčná osoba naše webové stránky již navštívila. Tyto cookies jsou po definovaném čase automaticky smazány. Právním základem pro používání těchto cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem při zpracování osobních údajů spočívá v provádění průzkumu trhu a vysílání individualizované reklamy.

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby ve Vašem počítači nebyly uloženy žádné cookies, anebo aby se před vytvořením nového cookie objevilo upozornění. Úplná deaktivace cookies však může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

2.2  Google Analytics

Za účelem přizpůsobení designu vašim potřebám a pokračující optimalizace našich stránek využíváme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://www.google.de/contact/impressum.html).

V této souvislosti jsou vytvořeny pseudoanonymní uživatelské profily a používány soubory cookies. Informace, které generují soubory cookies o Vašem používání webových stránek, jako například:

● typ/verze prohlížeče,
● používaný operační systém,
● odkazující URL (dříve navštívená stránka),
● název hostitele přístupového počítače (IP adresa),
● přesný čas požadavku serveru,

jsou přenášeny na server společnosti Google v USA nebo v jiných zemích EU i mimo EU, kde jsou poté uloženy. Informace jsou používány k vyhodnocení užívání webové stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách o činnosti webových stránek a poskytování služeb spojených s využitím webových stránek a souvisejících internetových služeb pro účely výzkumu trhu a zákaznicky orientované úpravy těchto webových stránek dle potřeby. Tyto informace jsou rovněž předávány třetím stranám, pokud to vyžadují zákony, anebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto osobní údaje na základě pověření. Za žádných okolností nebude vaše IP adresa sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Adresy IP jsou anonymní, takže přiřazení není možné (IP maskování).

Instalaci souborů cookies můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče; nicméně upozorňujeme na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Kromě toho můžete shromažďování osobních údajů generovaných soubory cookies a vztahujících se na používání Vašich webových stránek (vč. Vaší adresy IP), stejně jako zpracování těchto údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete doplněk prohlížeče Browser-Add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?=cs.

Alternativně k Browser-Add-on, a to zejména u prohlížečů na mobilních konečných zařízeních, se můžete vyhnout sběru údajů ze strany Google Analytics kliknutím na odkaz na konci tohoto dokumentu. Bude nastaven opt-out cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich osobních údajů při návštěvě těchto webových stránek. Cookie na odhlášení je platné pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uloženo ve Vašem zařízení. Pokud cookies v tomto prohlížeči vymažete, musíte cookie pro odhlášení znovu nastavit.

Další informace o ochraně osobních údajů souvisejících s Google Analytics naleznete např. v centru nápovědy Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Používání služby Google Analytics probíhá na základě našeho oprávněného zájmu o přizpůsobení potřebám našich zákazníků, statistické vyhodnocení, stejně jako o efektivní využívání našich webových stránek. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

2.3 Sociální pluginy: Facebook

Částečně najdete na našich webových stránkách tzv. Social Plugins sociální sítě Facebook, kterou můžete rozpoznat pomocí loga příslušné sítě. Facebook je provozován firmou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Přehled Pluginů na Facebooku a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

My sami na našich webových stránkách nepoužíváme žádné Pluginy uvedené sociální sítě. Naše tlačítka pro sdílení obsahů přes sociální sítě jsou implementována pomocí softwaru „Shariff“, který předává osobní údaje provozovatelům sítí, pouze když klepnete na odpovídající tlačítka.

Až po kliknutí na toto tlačítko se různá data přenášejí do příslušné sociální sítě. K těmt patří:
● datum a přesný čas návštěvy webové stránky,
● URL webových stránek, kde se návštěvník nachází,
● URL webových stránek, které návštěvník navštívil dříve,
● Použitý prohlížeč,
● Použitý operační systém,
● IP adresa návštěvníka.

Pokud je návštěvník našich webových stránek přihlášen paralelně k příslušné sociální síti, nelze vyloučit, že poskytovatel přidělí k návštěvě jeho síťový účet. Používáte-li funkce Pluginu (například stisknutím tlačítka "To se mi líbí", odesláním komentáře), jsou tyto informace přenášeny přímo z jeho prohlížeče do příslušné sociální sítě a v případě potřeby zde uloženy. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání osobních údajů sítěmi lze zjistit z upozornění o ochraně osobních údajů na Facebooku:
https://www.facebook.com/policy.php.

2.4 Prohlížení videí (YouTube)

Na některá místa na našich webových stránkách vkládáme videa poskytovaná třetí stranou. Jedná se o videa na platformě „YouTube“. YouTube poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Přehrání videa probíhá výhradně pomocí "rozšířeného režimu ochrany dat" poskytovatele. Výsledkem je, že až klepnutím na video uložíte cookie do svého počítače, který slouží YouTube ke shromažďování údajů a v případě potřeby spustí další shromažďování a zpracování dat, které nemůžeme ovládat.

Pokud máte účet na YouTube a jste při přihlášení do služby YouTube současně přihlášen na našich stránkách, mohou být informace týkající se návštěvy našeho webu kliknutím na video přiřazeny k Vašemu účtu na YouTube. Chcete-li tomu zabránit, musíte se předtím, než použijete naše webové stránky a sledujete videa, odhlásit z YouTube účtu.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Pokud nechcete přenést žádné údaje na YouTube, neklikejte na videa obsažená na našich webových stránkách.

3. Zpracování osobních údajů v případě žádosti o práci

Zpracování a využití Vašich osobních údajů proběhne pouze v rámci procesu podání žádosti o přijetí do zaměstnání a za účelem obsazování volných míst ve společnosti Studyline.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, jak je popsáno výše, pro účely zpracování Vaší žádosti o pracovní místo, nejste povinen nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez Vašich osobních údajů nebudeme moci žádost o místo zpracovat.

4. Zabezpečení osobních údajů

Používáme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně u nás uložených osobních údajů proti zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému vyzrazení anebo neoprávněnému přístupu, resp. před neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření se odpovídajícím způsobem neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

5. Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Na našich webových stránkách si můžete kdykoli stáhnout, uložit a vytisknout nejaktuálnější prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v současné době platné a můžeme ho kdykoli změnit a aktualizovat na těchto webových stránkách.

6. Práva dotčených osob

Jako dotčená osoba ve smyslu GDPR máte nárok na níže popsaná práva. Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na nás prosím následujícím způsobem:

● v sídle společnosti Studyline, nebo,
● na e-mailové adrese: praha@studyline.cz.

6.1 Právo na poskytnutí informace

Podle článku 15 GDPR od nás můžete požadovat potvrzení o tom, zda-li osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme. Pokud tomu tak je, můžete navíc od nás požadovat dále vyjmenované informace uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. a-h, stejně jako odst. 2 GDPR.

6.2 Právo na opravu

Podle článku 16 GDPR máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud zpracované osobní údaje, které se Vás týkají, nejsou správné anebo úplné.

6.3 Právo na omezení zpracování

Za podmínek stanovených v článku 18 GDPR můžete žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Toto právo platí zejména v případě, pokud je Vámi zpochybněna správnost Vašich osobních informací, a to po dobu, kterou vyžaduje ověření správnosti, stejně jako v případě, kdy budete při existenci práva na výmaz požadovat místo výmazu omezené zpracování; dále v případě, že osobní údaje pro námi sledované účely nejsou již pro nás potřebné, pokud je ovšem nepotřebujeme pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků, stejně jako v případě, kdy je úspěšné vyřešení rozporu v údajích mezi námi a Vámi stále ještě zpochybněno.

6.4 Právo na výmaz

Za podmínek uvedených v článku 17 GDPR od nás můžete požadovat okamžité vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Tyto podmínky předpokládají zejména právo na výmaz, pokud osobní údaje nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány a v jiných případech již nejsou zapotřebí, stejně jako v případech neoprávněného zpracování, existence rozporu nebo povinnosti k výmazu podle práva EU nebo práva členského státu EU, kterému podléháme.

6.5 Právo na přenositelnost dat

Podle článku 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte v rámci omezení čl. 20 odst. 1 GDPR právo tyto údaje přenechat třetí osobě, kterou jste jmenoval.

6.6 Právo na podání námitky

Máte právo z důvodů, které vyplynou ze situace, která má pro Vás zvláštní význam, kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, jež proběhne podle článku 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR nebo podle čl. 21 GDPR. Zpracovávání Vašich osobních údajů zastavíme, ledaže bychom mohli prokázat nutné důvody pro zpracování údajů hodných ochrany, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody, anebo zpracování poslouží uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

6.7 Odvolání souhlasu

Kromě toho máte kdykoli právo odvolat Vámi daný souhlas o ochraně osobních údajů s účinností do budoucna. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

7. Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech nebo opatření pro profilování

Nepoužíváme žádné automatizované zpracování za účelem přijetí nějakého rozhodnutí vč. profilování.

8. Právo na stížnost podaná dozorčímu orgánu

Bez ohledu na jinak správně právní nebo soudní opravný prostředek, máte právo na stížnost k dozorovému orgánu, a to zejména v členském státě s místem trvalého pobytu, Vašeho pracoviště nebo údajného porušení, pokud jste toho názoru, že zpracování údajů, které se Vás týkají, porušuje platné zákony na ochranu osobních údajů. Dozorový orgán, který je pro nás příslušný, je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

9. Doba uchovávání osobních údajů / výmaz osobních údajů

Obecně provádíme výmaz nebo anonymizujeme osobní údaje, jakmile již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je na základě výše uvedených odůvodnění shromažďovali nebo používali, ledaže by bylo zapotřebí další uchovávání osobních údajů na základě zákonné povinnosti. Konkrétně ukládáme různé kategorie osobních údajů v následujících lhůtách:

● Námi shromážděné osobní údaje pro vytvoření zákaznického účtu jsou uloženy tak dlouho, dokud existuje zákaznický účet. Můžete kdykoliv požádat o výmaz zákaznického účtu a uložených osobních údajů. Pošlete nám e-mail na adresu praha@studyline.cz se žádostí o výmaz. Po výmazu zákaznického účtu budou Vaše data zablokována pro další použití a poté automaticky smazána, ledaže byste souhlasili s dalším ukládáním.

● Osobní údaje, které jsme shromáždili pro plnění konkrétní smlouvy, jsou u nás uloženy po dobu pěti let od úplného splnění vzájemných smluvních závazků a poté automaticky na konci roku vymazány.

● Pokud jste se přihlásili k odběru našeho informačního zpravodaje, uložíme námi vyžádané osobní údaje pro účely zasílání zpravodaje, dokud se z jeho odběru neodhlásíte.

● Námi shromážděné osobní údaje pro použití kontaktního formuláře budou automaticky odstraněny po vyřízení dotazu do šesti měsíců, ledaže byste souhlasili s dalším uchováním.

● Pokud jste požádali prostřednictvím našeho online náborového systému o místo, uložíme vaše údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. V uchování Vašich osobních údajů budeme pokračovat pouze tehdy, pokud budete po ukončení procesu vyřizování žádosti o místo zaměstnán a Vaše data jakožto údaje zaměstnance budou převedeny z elektronického systému do příslušného personálního administrativního systému, anebo pokud jste výslovně souhlasili s delší dobou uchovávání.

10. Změněný účel zpracování

Zpracování osobních údajů pro jiné než popsané účely se uskuteční pouze tehdy, pokud to umožňují právní předpisy, anebo pokud jste souhlasili se změněným účelem zpracování údajů. V případě dalšího zpracování pro jiné účely, než pro které byly údaje původně shromážděny, Vás před dalším zpracováním budeme informovat o těchto dalších úkonech a poskytneme Vám všechny další relevantní informace.

11. Předání osobních údajů třetím stranám / příjemcům osobních údajů

Osobní údaje shromážděné a uložené u nás nebudou v žádném případě používány k prodeji, obchodování ani k zapůjčování. Osobní údaje nebudou rovněž sdíleny s třetími stranami, vyjma případů, kdy jsme ze zákona povinni tak učinit. Přenos dat může proběhnout např. pro účely uplatnění, nebo na obranu právních nároků, pro objasnění nezákonného používání našeho webu nebo nabídek nebo pro podání žaloby (jestliže existují konkrétní náznaky protiprávního či zneužívajícího chování). Další postoupení osobních údajů se může uskutečnit pouze tehdy, pokud to poslouží k prosazování podmínek užívání nebo plnění jiných smluv. Ze zákona jsme rovněž povinni na požádání určitých veřejných orgánů poskytnout jim informace. Jedná se o orgány činné v trestním řízení a orgány ve správním nebo daňovém řízení. Předání těchto informací proběhne na základě našeho oprávněného zájmu v boji proti zneužívání, stíhání trestných činů a zajištění, uplatnění a prosazení nároků. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

K předání osobních dat dojde také tehdy, pokud s tím dotyčný souhlasil. Právním základem je v tomto smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Co se týká nabídky našich služeb využíváme služeb externích poskytovatelů ("smluvní zpracovatelé"). V takových případech jsou s těmito smluvními zpracovateli sdíleny osobní údaje, aby jim bylo umožněno jejich další zpracování. Tyto smluvní zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili zachování Vašeho soukromí. Smluvní zpracovatelé smí používat osobní údaje výslovně pro účely, které jsme stanovili, a kromě toho jsme smluvně zavázáni počínat si s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Přenos osobních údajů smluvním zpracovatelům na základě čl. 28 odst. 1 GDPR a na základě našeho oprávněného zájmu není převládající při ochraně Vašich práv a zájmů v oblasti osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tam, kde to je nutné, vyžádáme si Váš souhlas s předáním Vašich osobních údajů smluvním zpracovatelům, takže v tomto případě je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Někteří ze jmenovaných příjemců rovněž zpracovávají Vaše údaje i ve státech mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP").

Aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů také v rámci těchto předání osobních údajů, používáme při návrhu smluv s příjemci ve třetích zemích standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s článkem 46 odst. 2 písm. c GDPR.

Stav: leden 2021

 

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.
Cookies
Na těchto webových stránkách jsou pro účely analýzy a statistiky jejich užívání a k personalizaci jejich funkce a zobrazování reklam používány soubory cookies. Abychom mohli využívat tyto cookies, která nejsou nezbytně nutná pro fungování webu, potřebujeme váš souhlas. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“. Souhlas můžete odmítnout zde.